Sluis moet het voorlopig zonder een wandelbrug tussen het Walplein en Kaai blijven doen. De gemeenteraad van Sluis wilde in meerderheid niet ingaan op de wens van het CDA om een onderzoek in te stellen naar de mogelijke aanleg van een voorziening, waarmee volgens de Christen-Democraten een economische impuls zou kunnen worden gegeven aan de ontwikkeling van het zuidelijke Kaaigebied.

Nieuw Gemeentebelang, PvdA en D&T vond een onderzoek echter 'geen prioriteit' hebben, bleek tijdens de raadsvergadering.
Het CDA kreeg alleen steun van D66, Helder Zeeuws en de VVD.