In de raadsvergadering van afgelopen donderdag hebben CDA, NGB en VVD de onderstaande motie ingediend. Deze motie is aangenomen met 16 stemmen voor en 2 stemmen tegen.

 

De raad van de gemeente Sluis,
Constaterende dat:
- De afschaffing van het 6% btw tarief volgens NYFER leidt tot ongewenst banenverlies in de gastvrijheidssector.
- Belgiƫ en Duitsland respectievelijk 6% en 7% btw hanteren waardoor de concurrentiepositie voor Horeca en toerisme verslechtert in Zeeuws-Vlaanderen.

Van mening zijnde dat:
- Er zoveel mogelijk een gelijk veld dient te zijn op belastinggebied in Nederland, Belgiƫ en Duitsland, zodat ondernemers eerlijk kunnen concurreren.
- De economische gevolgen van de belastingverhoging een directe impact hebben op de leefbaarheid van de grensstreek met zijn krimpproblematiek.

Verzoekt het college: (indien mogelijk in samenwerking met de andere Zeeuws-Vlaamse gemeenten)
- Als toeristische gemeente eenzijdige btw-verhoging af te keuren vanwege de schadelijke grenseffecten
- De regering te verzoeken om de btw niet te verhogen van 6% naar 21%.
- De regering te verzoeken een grenseffectentoets uit te voeren om ervoor te zorgen dat de onvoorziene grenseffecten vermeden worden.
- Een afschrift van deze motie te doen toekomen aan de leden van de Eerste en Tweede
Kamer.
En gaat over tot de orde van de dag.