Beste CDA-leden,

Hierbij de uitnodiging voor een Algemene Ledenvergadering van CDA Afdeling Sluis.
Deze ledenvergadering zal gehouden worden op:

Woensdag 16 mei a.s  Aanvang 19.30 uur

Ontmoetingsruimte van de Kath. Kerk, Eligiusplein te Oostburg

De agenda van deze vergadering ziet er uit als volgt :

  1. Opening door de voorzitter Walter Paridaen
  1. Verslag vorige vergadering van 29 november 2017
  1. Mededelingen: Aanmelding kandidaten voor Waterschap en Provincie.
                          Deelname CDA 500 (voorbespreking Europees verkiezingsprogramma)
  1. Financieel verslag 2017 en overzicht kosten verkiezingscampagne 2018
  1. Aftredend zijn Ronald de Croock en Eugène Wijffels

                                Beiden zijn NIET herkiesbaar  

          Verkiesbaar: Patricia de Milliano- van den Hemel

                             Sandra le Grand-van Cuijck

                             Simon Buijze

          Evt. tegenkandidaten kunnen zich melden tot 15 mei a.s.

  1. Evaluatie Verkiezing en Coalitievorming door Wethouder en Fractie
  1. Rondvraag en Sluiting

Wij hopen u graag te ontmoeten op woensdag 16 mei

Met vriendelijke groet.                    

Bestuur CDA-afdeling Sluis