Alle goede bedoelingen uit het verleden ten spijt is de entree van Aardenburg, komend uit de richting Draaibrug, momenteel niet echt fraai te noemen. De plannen, van toen nog de Gemeente Sluis-Aardenburg, waren zo goed bedoeld. De niet meer aan de huidige wooneisen aangepaste huisjes van de “Kaaireeke” en Haven zouden worden aangekocht en gesloopt. Gebruikmakend van de “vleespotten” van de Stadsvernieuwing e.a.zou nieuwbouw plaatsvinden om daarmee de inkom van Aardenburg aantrekkelijker te maken.

Hoe anders kan het soms lopen. Nagenoeg alle huizen in het plangebied zijn in de loop der jaren door de gemeente aangekocht. Een deel is gesloopt, een ander deel staat al jaren leeg en verkrot in snel tempo. Enkele van de betere huizen zijn in arrenmoede maar verhuurd aan tijdelijke passanten. Een op de braakliggende bouwgrond geprojecteerd nieuwbouwcomplex van 5 woningen komt nog steeds niet van de grond, zodat het onkruid er welig kan tieren. Een doorn in het oog voor velen in Aardenburg en in het bijzonder voor diegenen die er dagelijks op uitzien.

Het CDA Sluis vraagt en zal blijven vragen om aandacht voor deze situatie. Zonder nu de oorzaak van de niet ingevulde verwachtingen geheel of gedeeltelijk bij de gemeente te leggen zijn wij toch van oordeel dat werk gemaakt moet worden van de aanpak van dit gebied. Sloop van de bouwvallen en een met gras ingezaaid veld, wat dan ook nog regelmatig gemaaid wordt, zou het geheel al aanzienlijk verfraaien. Een bankje er in en een paadje er door kost dan wellicht ook de wereld niet meer.
Komen er andere tijden en de vraag naar bouwgrond trekt weer aan dan zijn de nieuwe plannen zo gemaakt. Sjaak Quaak, nr. 3 op de CDA lijst, en met hem de hele fractie, zal er zich sterk voor maken.