CDA Sluis heeft aan het college gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is om lege drinkpakken toe te laten bij het plastic afval i.p.v. in de grijze bak voor restafval. De drinkpakken zijn nu voorzien van een plastic of aluminium binnenkant, wat ook weer hergebruikt kan worden.
Door het inzamelen van de lege drinkpakken met het plastic afval, kunnen we de kilo’s rest afval verminderen, wat een kostenbesparing voor de gemeente is. Daarnaast levert het milieu vriendelijk scheiden van het plastic de gemeente geld op. (Het afvoeren van rest afval kost € 130 per ton en het plastic afval levert € 200 per ton op.)
Bij onze gemeente wordt reeds ingezet op scheiden van plastic afval. Wanneer de drinkpakken eraan toegevoegd wordt, zou dit meer kilo’s kunnen betekenen. Hierdoor kunnen eventuele stijging van de tarieven voor de afvalstoffenheffing gereduceerd worden.

Zodra het antwoord van het college bekent is, houden we u op de hoogte via deze site.