De maatschappelijke stage bestaat formeel niet meer. Het kabinet Rutte/Asscher heeft het verplichte vrijwilligerswerk voor scholieren als onderdeel van hun opleiding en vorming afsgeschaft om een bezuiniging van 75 miljoen euro op de onderwijsbegroting te realiseren. Het nut van de maatschappelijke stage is bij de afweging tot opheffen van de regeling niet meegewogen.

En dat steekt het CDA, dat namelijk van mening is dat de maatschappelijke stage wel degelijk aantoonbaar nut heeft gehad. In recent onderzoek gaven zelfs scholieren er in meerderheid (68 procent) blijk van de maatschappelijke stage te zien als een waardevolle ervaring. Een op de vijf scholieren is na de stage verdergegaan met vrijwilligerswerk en eenzelfde groep zei te overwegen ermee door te gaan. Volgens deskundigen levert de maatschappelijke stage een waardevolle bijdrage aan de karakteropbouw van groeiende kinderen.

Juist om die reden - en omdat het organiseren van de stages echt geen bakken geld hoeven te kosten, meent CDA-Sluis dat de gemeente Sluis samen met het Zwincollege een gezamenlijke inspanning moet leveren om de maatschappelijke stages voor leerlingen in West-Zeeuws-Vlaanderen overeind te houden.

CDA-kandidaat Sjaak de Hullu (nummer 5 op de lijst): “Net als onze partijgenoten in Terneuzen vinden wij de maatschappelijke stage nuttig. D66 wil de stage vooral in de zorg handhaven, maar ik ben van mening dat we het breder moeten blijven trekken en uit moeten blijven gaan van de kwaliteiten en talenten van de leerlingen. Als ze in de stages zich inzetten voor verenigingen, ouderenzorg of ander vrijwilligerswerk dat noodzakelijk is om de leefbaarheid in de gemeente op peil te houden, dan vind ik dat een prima zaak.”