Beste CDA leden,

De verkiezingen voor de Gemeenteraad nadert met rasse schreden. Bestuur en fractie zijn druk doende geweest met de voorbereiding en de tijd is nu daar om de leden erbij in te schakelen.

Daartoe een Algemene Ledenvergadering op woensdag 29 november a.s. om 19.30 uur in de Ontmoetingsruimte van de Kath. Kerk in Oostburg.

Tijdens deze vergadering gaan we het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de Gemeenteraad vaststellen.

Wij hopen velen van u die avond te mogen begroeten.