Woensdag 26 februari vond op het Zwin College een debat met de jeugd plaats. Het evenement was opgezet door de school en de gemeente Sluis om de interesse voor politiek bij de jeugd te stimuleren. Er werden een reeks gastlessen gegeven door diverse politici en ter afsluiting was er een debat.

Ik (Aniek Uitdewilligen, CDA-raadslid en nummer 2 op de lijst) heb eerst een gastcollege gegeven over plaatselijke politiek waarbij ik heb geprobeerd duidelijk te maken dat jongeren zelf ook invloed kunnen uitoefenen. Vooral het feit dat er 15.000 euro beschikbaar is voor jongerenactiviteiten, georganiseerd door jongeren heb ik geprobeerd toe te lichten.  Verder heb ik uitgelegd wat er na de verkiezingen gebeurd. Wat is een coalitie en hoe wordt die gevormd, waar komen de wethouders vandaan en hoe vaak wordt er vergaderd. Ook heb ik toegelicht hoe een burgemeesterspost wordt ingevuld. Een stukje algemene staatsinrichting dus maar dan vanuit de praktijk.

Daarna begon het debat. Wat mij het meest is bijgebleven is dat er toch wel wat partijen de verleiding niet konden weerstaan om de Alcoholwet te negeren. Er werd gesuggereerd dat het beter zou zijn als de gemeente Sluis dat allemaal een beetje door de vingers zou zien. Helaas werkt het zo niet.. Als een burger de wet een beetje door de vingers ziet staat de gemeente er ook als de kippen bij om boetes uit te delen. Jammer dat men de verleiding niet geheel kon weerstaan om richting de jeugd ietwat populistische stellingen in te nemen als ‘Ja, 1 biertje, dat moet kunnen’.
Alsof dat te controleren is..
 
Verder heb ik de jongeren opgeroepen om de enquete in te vullen op gemeentesluis.nl mbt de digitale infrastructuur. Juist de doelgroep die heel de dag met een mobieltje of tablet rondloopt heeft belang bij een goede (mobiele) digitale infrastructuur. Mijn stelling daarin was dan ook dat de gemeente zeker moet bijdragen aan de digitalisering van het onderwijs, en wel door mee te werken aan een goede, stabiele infrastructuur; samen met partners zoals het onderwijs.
 
Een ander item was de maatschappelijke stage; wij willen deze voortzetten; dit draagt bij aan de leefbaarheid in de kernen, dus niet alleen voor zorg inzetten. Kies stages die passen bij de leerling.
 
Als laatste natuurlijk de discotheek. Wij vinden vanuit CDA Sluis dat zolang er geen discotheek in zicht is er soepel dient te worden omgegaan met aanvragen om feesten te organiseren. Natuurlijk dient er gekeken te worden naar zaken als geluidsoverlast en veiligheid maar het uitgangspunt dient te zijn ja, mits ipv nee, tenzij..
Het publiek was enthousiast, er werd gejoeld en geklapt, al met al een levendig debat en deze keer eens niet diezelfde gezichten als bij alle debatten van mensen die al bij een partij horen…