Vrijdag 28 februari was de beurt aan de Gemeente Sluis om zich te laten horen op Omroep Zeeland. Vanaf even voor vier tot vijf uur in de namiddag konden verschillende partijen en/of personen hun mening spuien over een aantal van te voren geselecteerde onderwerpen. De aftrap werd geleverd door Burgemeester Annemiek Jetten die, gevraagd naar haar ervaring in de Gemeente Sluis, lovende woorden sprak over haar Gemeente. Bevolking, omgeving, omgang met de Raad; zij had het in het eerste half jaar na haar benoeming als positief ervaren.

Vervolgens kwamen de meer politieke punten aan de orde met als eerste de problematiek rondom de kleine scholen. Aan tafel de uiteenlopende standpunten van PvdA, alleen nog basis scholen in de 6 grotere kernen, en de SP, in alle kernen de school behouden. In de navolgende discussie ging D66 nog iets verder dan de PvdA en houdt het bij 5 overblijvende scholen van de 19 nu. De Amerikaanse schoolbus die z’n rondje maakt over het platteland wordt als voorbeeld opgevoerd. Een ouder die zijn 4 kinderen vanuit Retranchement, waar de school onlangs gesloten is, had zien verhuizen naar Cadzand gaf aan het bezwaarlijk te vinden als zijn kinderen nog eens zouden moeten verkassen.
Standpunt CDA: Opheffing van scholen moet een geleidelijk proces zijn waarbij de landelijke opheffingsnorm leidend mag zijn. Samenwerking tussen scholen met aandacht voor identiteit, één brede school per plaats en een goede vervoersregeling zijn de achtereenvolgende alternatieven.

De komst van de vele Belgische huizenkopers in de Gemeente was het volgende item. Wethouder Almekinders werd hierover geïnterviewd. Vooraf kwamen 3 inwoners aan het woord die, evenals de wethouder, louter positieve gevolgen zagen. Verbeterpunt ligt m.n. in de integratie van de “Nederbelgen” binnen de Sluisse gemeenschap.
Standpunt CDA: Een positieve ontwikkeling die de huizenprijzen op peil houdt en grote leegstand voorkomt. De Gemeente maar ook de Dorpsraden kunnen meer initiatief nemen om de integratie te bevorderen. Voorbeeld is wellicht de organisatie van een “Attente Gemeente” of een
“Attente Dorpsraad” zoals dat momenteel bij sommige kerken functioneert.

Omroep Zeeland was goed voorbereid en had dien ten gevolge een vaste bezoeker van raads- en commissievergaderingen uitgenodigd, nl. Bram de Keuninck uit Cadzand.
Wat hij nu zo boeiend vond aan de vergaderingen en waarom hij zelf nooit plaats genomen had op het pluche? Dat waren de belangrijkste vragen. Bram had zijn antwoorden klaar.

Als laatste mocht op de stoel plaats nemen Marleen Vermeulen, exploitant van een camping in Nieuwvliet en voorzitter van Recron Zeeuws Vlaanderen. Zij schetste als probleem in de Gemeente Sluis dat het totale aanbod van recreatiebedrijven de vraag dreigt te overschrijden. Vernieuwing van het aanbod is en blijft noodzakelijk. Sanering moet plaats vinden aan de onderkant, m.n. het volgens de huidige maatstaven kwalitatief mindere aanbod van verblijfsplaatsen.
Recron wil een beleid op langere termijn wat goed is voor West Zeeuws Vlaanderen en dat botst vaak met de korte termijn belangen van huidige campinghouders op leeftijd met weinig kosten en toch nog een goede bezetting.
Standpunt CDA: Het CDA volgt het standpunt zoals in het Gebiedsplan verwoordt: Alleen uitbreiding van verblijfsplaatsen, en dat niet onbeperkt, als op de huidige camping een kwaliteitsslag wordt gemaakt. De bestemming van de hieraan gerelateerde Rood voor Groen pot kan wat het CDA betreft ook voor andere doeleinden dan realisering natuur ingezet worden. De zgn. Rood voor Rood regeling
is door het CDA al eerder voorgesteld en zal op de agenda blijven staan.