De Zeeuwse CDA-Statenfractie draagt Jo-Annes de Bat (35) uit Kloetinge voor als nieuwe kandidaat-gedeputeerde. Aan de hand van een profielschets is gezocht is naar een kandidaat van buiten de fractie, die partijen kan verbinden en beschikt over politiek bestuurlijke ervaring. Dit heeft geleid tot een unanieme keuze voor Jo-Annes de Bat.
Jo-Annes de Bat is momenteel CDA-wethouder in de gemeente Goes. Hij zal samen met de fractievoorzitter van de CDA-Statenfractie de onderhandelingen – onder leiding van Eric Janse de Jonge – namens het CDA de komende weken voortzetten, waarbij het streven is dat er voor het zomerreces een nieuw college geïnstalleerd kan worden.