CDA Raadslid Ronald de Croock heeft, om persoonlijke redenen, met onmiddellijke ingang zijn ontslag ingediend als raadslid in de gemeente Sluis.

Bestuur en fractie van CDA Sluis betreuren het vertrek van Ronald maar respecteren zijn keuze.

“We zijn een échte CDA’er kwijt met 14 jaar ervaring, enorm veel principes, een doorzetter en iemand die altijd heeft gestreden voor de kleinere kernen. De fractie is enorm ontdaan, als ik terug ben zullen we samen moeten bespreken hoe we dit gat gaan opvullen.” Aldus fractievoorzitter Aniek Uitdewilligen die momenteel met vakantie is.

Ook het bestuur van CDA Sluis betreurd de stap van Ronald de Croock. “Hij zette zich in voor elke burger die hem aansprak over allerlei zaken en was daarom zeer benaderbaar voor de burgers van onze gemeente. Het CDA Sluis is hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet voor al die jaren in de gemeenteraad van onze gemeente.”

De komende dagen vindt overleg plaats met bestuur en fractie over de opvolging van Ronald.