De zomer voorbij en een nieuw vergaderseizoen net begonnen lijkt het ons goed om nieuwe activiteiten en informatie te delen met leden, kiezers en belangstellenden. Vandaar onderstaand een aantal mededelingen dan wel personele wijzigingen.

  1. In de personele sfeer hebben zich de laatste tijd nogal wat wijzigingen voorgedaan binnen bestuur en fractie. Bekend zal zijn dat onlangs raadslid Ronald de Croock besloot zijn raadslidmaatschap te beëindigen. Ronald was vele jaren lid van de Raad, heeft vele verdiensten voor het CDA en heeft bijzonder veel betekent voor zijn kiezers. Geruststellend in deze is om te kunnen vaststellen dat de aanleiding voor zijn vertrek zeker niet te zoeken is in de verhoudingen binnen het CDA maar meer liggen op ander vlak.
  2. Leen Kamphuis, als 1e opvolger op de verkiezingslijst, heeft de plaats van Ronald ingevuld. Leen was voorzitter van de afdeling en daarmee ook afgevaardigde naar het Provinciaal CDA bestuur. Omdat beide functies niet te combineren zijn met het lid zijn van de Raad is hij terug getreden als voorzitter van de afdeling. Hij blijft nog wel lid van het bestuur.
  3. Sipke Brouwer, sinds de vorige ledenvergadering lid van het bestuur, neemt de voorzittershamer over en daarmee zal hij ook lid zijn van het Provinciaal bestuur.
  4. Sipke woont in Sint Kruis, is jarenlang belangrijkste medewerker geweest in Brussel van de CDA Eurocommissarissen Andriessen en van den Broek en heeft aldaar nog steeds zijn contacten. Na 6 jaar “Sinte Kruuzenaar” te zijn is hij aardig ingeburgerd en bekend met ons gebied. De verdere bemanning van het bestuur bestaat uit Walter Paridaen vice-voorzitter, Eugène Wijffels secretaris/penningmeester, Leo Dekker bestuurslid en zoals eerder vermeld, Leen Kamphuis.
  5. Aniek Uitdewilligen, fractievoorzitter in de Gemeenteraad, heeft een full-time baan bij Delta, een bedrijf in zorgen waar van ieder personeelslid het maximale wordt gevraagd. Een nieuwe functie binnen het bedrijf gevoegd bij het runnen van een jong gezin heeft Aniek doen besluiten een stapje terug te doen binnen de CDA fractie. Aniek blijft raadslid met behoud van haar aandachtspunten, vnl. zorg, maar heeft het voorzitterschap van de fractie overgedragen aan Sjaak Quaak. Sjaak was fractievoorzitter in de vorige raadsperiode en sinds vele jaren lid van de Raad. Aan ervaring dus geen gebrek.

Eugène Wijffels

secretaris afdeling Sluis