Nieuws

04 februari 2014
In de aanloop tot de verkiezingen hebben verschillende partijen in hun verkiezingsprogramma’s onderdelen opgenomen over de bestuurlijke...

04 februari 2014
CDA Sluis blijft, zo lang het kabinet geen heroverweging van de belastingmaatregel overweegt, ijveren voor het ongedaan maken van de...

04 februari 2014
De CDA-fractie in de raad van Sluis heeft de voorbije week tegen de motie (Lijst Babijn) voor afschaffing van de tweede woningverordening...

02 februari 2014
Landelijk ontwikkelt zich een discussie om de invoering van de WMO uit te stellen. Zo ver is het nog lang niet, mogelijk buigt de Tweede...

26 januari 2014
Dat jongeren van 16 en 17 jaar die alcohol willen drinken, de grens overtrekken om in België en Duitsland cafés te bezoeken, is van alle...

26 januari 2014
Ronald Lippens en Peter Ploegaert, lijsttrekkers van het CDA in Terneuzen en Sluis, roepen Zeeuws-Vlaamse ondernemers, die door de recente...

16 januari 2014
Het CDA Sluis heeft vertrouwen in de huidige drie raadsleden. Opnieuw is Peter Ploegaert lijsttrekker voor het CDA in Sluis Na hem staan de...

16 januari 2014
De gemeente Sluis mag niet te bang zijn om een school, brandweerkazerne of sportcomplex te sluiten.Bezuinigingen en bevolkingskrimp dwingen...

16 januari 2014
De lokale economie in de gemeente Sluis moet nodig verder versterkt worden. Dat is de stellige overtuiging van het CDA Sluis. Een...

03 januari 2014
De vergrijzing van onze samenleving gaat onverdroten verder. Dat blijkt overduidelijk uit de recente bevolkingscijfers. In landelijke...