groepsfoto

Wie kent ze niet, de vijf standpunten van het CDA? Deze punten zijn leidend geweest voor het opstellen van ons verkiezingsprogramma.

Waarden en traditie
Het CDA staat voor de waarden die ons verbinden, voor de traditie van gerechtigheid, tolerantie en verantwoordelijkheid. In een onrustige wereld vormen juist deze gedeelde waarden en tradities de identiteit van onze samenleving. Het is juist daarom dat wij deze willen doorgeven in opvoeding en onderwijs.

Sterke samenleving
Voor een sterke samenleving zijn juiste verhoudingen tussen samenleving, markt en overheid noodzakelijk. Wij willen dat u weer invloed krijgt op de wereld om u heen, ook in de politiek. Wij zien een overheid die naast u staat in plaats van tegenover u. Wij willen een samenleving waar u samen met anderen zoveel mogelijk zelf bepaalt.

Familie en gezin
Families en gezinnen bieden een veilige omgeving waar kinderen liefdevol kunnen opgroeien, waarden krijgen overgedragen en de basis leggen voor hun verdere toekomst. Wij kiezen voor de lange termijn boven de korte termijn. Dat vraagt om hervormingen om Nederland structureel op orde te brengen. Voor onszelf, maar vooral voor de toekomst van onze kinderen.

Zorg voor elkaar
Heel veel Nederlanders maken zich zorgen over de toekomst van de ouderenzorg en de gezondheidszorg door de grote veranderingen van de afgelopen periode. Wij begrijpen deze zorgen en pleiten er dan ook voor dat we met elkaar blijven zorgen voor de mensen die het nodig hebben, zowel de professionele zorg en mantelzorg in een instelling of thuis.

Eerlijke economie
Stevige lessen hebben wij getrokken uit de economische crises die ook veel inwoners maar ook de Gemeente zelf heeft geraakt. Wij kiezen voor een eerlijke economie waar werken loont en sparen wordt beloond. Waar middeninkomens en gezinnen geen melkkoe zijn. Wij willen een economie waarin kleine ondernemers en familiebedrijven onze absolute prioriteit krijgen


Het bestuur van CDA Sluis

Maak kennis met het bestuur van CDA Sluis. 

Walter  

Voorzitter:
Walter Paridaen

Roeselaerestraat 27
4528 EN St. Kruis
Tel : 0117- 350265

Sandra

Secretaris:
Sandra van Cuijck - Le Grand

Christoffelstraat 1
4505 AG Zuidzande
Tel : 06 - 15508381

Simon

Penningmeester:
Simon Buijze

Ringdijk Noord 6
4506HB Cadzand
Tel.:  06-41919479

Patricia M   

Bestuurslid, wnd. voorzitter:
Patricia de Milliano - van den Hemel

Neptunus 18
4501HK Oostburg

Leo  

Bestuurslid:
Leo Dekker

Loodijk 1
4505 PD Zuidzande
Tel : 0117- 455692